Rss Feed
 1. गजल

  Monday, May 2, 2016

  बिनु पुछने हृदयसँ ककरो लगाबऽ चलल छलौँ हम
  अनचिन्हार गाममे घर बनाबऽ चलल छलौँ हम

  कारोबार एहि जिनगीक सुखसँ चलाबऽ खातिर
  नेहक लेल मोल अपने घटाबऽ चलल छलौँ हम

  चिन्हब लोककेँ कठिन अछि भरमसँ भरल जगतमे
  बुझि कांटेक फूल हियामे सजाबऽ चलल छलौं हम

  अपनो छाहपर जखन नै भरोस रहल मनुषकेँ
  दोसरकेँ तखन हियामे बसाबऽ चलल छलौं हम

  भगवानक दयासँ कुन्दन कपार हमर सही छल
  अपने घेंचकेँ अनेरो कटाबऽ चलल छलौं हम

  2221-2122-12112-122

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment