Rss Feed
 1. दर्दसँ भरल गजल छी हम
  शोकसँ सजल महल छी हम

  सुख केर आशमे बैसल
  दुखमे खिलल कमल छी हम

  भितरी उदास रहितो बस
  बाहरसँ बनि हजल छी हम

  जिनगी कऽ बाटपर सदिखन
  सहि चोट नित चलल छी हम

  कुन्दन सुना रहल अछि ई
  संघर्षमे अटल छी हम

  मात्रा क्रम : 2212-1222

  © कुन्दन कुमार कर्ण
  Reactions: 
  | |


 2. रुबाई

  Friday, December 6, 2013

  बात मोनक अहांसँ कहि रहल छी हम
  दर्द जे देलौं से सहि रहल छी हम
  हँसैत रहै छी हियापर राखि पत्थर
  विरहक संग असगर रहि रहल छी हम
  Reactions: 
  | |