सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

संदेश

मई, 2014 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

विशेष

गजल: लगाबऽ दाउ पर पड़ै परान बन्धु

लगाबऽ दाउ पर पड़ै परान बन्धु मनुष बनै तखन सफल महान बन्धु बड़ी कठिनसँ फूल बागमे खिलै छै गुलाब सन बनब कहाँ असान बन्धु जबाब ओकरासँ आइ धरि मिलल नै नयन सवाल केने छल उठान बन्धु हजार साल बीत गेल मौनतामे पढ़ब की आब बाइबल कुरान बन्धु लहास केर ढेरपर के ठाढ़ नै छै कते करब शरीर पर गुमान बन्धु 1212-1212-1212-2 © कुन्दन कुमार कर्ण

गजल - भावनामे बहू नै कखनो

Kundan Kumar Karna - www.facebook.com\kundan.karna

गजल - भावनामे बहू नै कखनो

भावनामे बहू नै कखनो दास मोनक बनू नै कखनो चित्त एकाग्र राखू सदिखन घोर चिन्ता करु नै कखनो मोह माया कऽ बन्धनमे यौ भुलि कऽ मरितो परु नै कखनो मीठ बोली सभक लग बाजू बात कटु सन कहू नै कखनो बाट जे लक्ष्य धरि नै पहुँचत ताहि बाटसँ चलू नै कखनो कर्म आधार छी जिनगीकेँ दूर एहिसँ रहू नै कखनो सूत्र छी किछु सफलताकेँ ई बात व्यर्थक बुझू नै कखनो मात्राक्रम : 2122-12222 © कुन्दन कुमार कर्ण

कता

जागू जागू सब मैथिल नारी

जागू जागू सब मैथिल नारी जानकी जकाँ बनू महान् दोसरकेँ संस्कृति नक्कल नै कऽ अपनकेँ राखू मान अपनो जागू आ सबकेँ जगाउ सुतू नै पीबि कऽ लाजक तारी घोघ तरसँ बाहर निकलू, बनू एक होसियार मैथिल नारी बिन बाजने अधिकार नै भेटत नै भेटत कतो कोनो सम्मान जागू जागू सब मैथिल नारी जानकी जकाँ बनू महान् बदरी तरकेँ चानसँ नीक स्वतन्त्र दीपकेँ ज्योति बनू कतेक दिन रहबै अन्हारमे बुद्धिकेँ ताला जल्दी खोलू बचाउ सोहर समदाओन नै हेरा दियौ लोक गीत कतो रहू संस्कार नै छोडू तखने हएत मिथिलाकेँ हित मैथिली लीखू, मैथिली बाजू बढाउ मिथिलाकेँ शान जागू जागू सब मैथिल नारी जानकी जकाँ बनू महान् रंग बिरंगी अरिपणसँ मिथिलाकेँ ई धरती सजाउ दुनियाँ भरिमे मैथिल नारीकेँ अदभूत कला देखाउ खाली चुल्हा चौकी केनाइ मात्र नै बुझू अपन काम डेग-डेग पर संघर्ष करु तखने अमर हएत नाम समय पर नै जागब त किछु नै एत भेटत असान जागू जागू सब मैथिल नारी जानकी जकाँ बनू महान् पवित्र कर्मसँ जानकी बनल अछि मिथिलाक विभुति जँ हुनके बाटपर चलबै तऽ नै आएत कोनो विपति हुनके जकाँ कर्म कऽ मिथिलामे चेतना कऽ दीप जराउ चेतनशील भऽ मिथिलामे शिक्षाकेँ ज्योति फैलाउ मैथलि नारी भेलापर अप