Rss Feed
 1. रुबाई

  Friday, December 6, 2013

  बात मोनक अहांसँ कहि रहल छी हम
  दर्द जे देलौं से सहि रहल छी हम
  हँसैत रहै छी हियापर राखि पत्थर
  विरहक संग असगर रहि रहल छी हम

 2. 0 comments:

  Post a Comment