Rss Feed
 1. हमरा देखिते ओ लजा गेलै
  जादू नेहकेँ ओ चला गेलै

  भेलै कात नै ई नजरि कनियो
  चुप्पे चाप नैनसँ बजा गेलै

  रहितो दूर देहसँ हमर जे ओ
  छातीमे बुझायल सटा गेलै

  अनचिन्हार छल ओ मुदा एखन
  सदिखन लेल अप्पन बना गेलै

  कुन्दन केर ओ मानिकेँ जिनगी
  कोमलसन हियामे बसा गेलै

  मात्रा क्रम : 2221-2212-22

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment