Rss Feed
 1. प्रिय चलू संग एकातमे
  डुबि रहब मिठगर बातमे

  अनसहज नै बुझू लग हमर
  आउ बैसू हमर कातमे

  अछि बरसि रहल जे मेघ झुमि
  भीज जायब ग बरिसातमे

  गुन गुना लिअ गजल आइ जुनि
  संग मिलि केर सुर सातमे

  फेर एहन मिलत नै समय
  लिअ मजा प्रेमकेँ मातमे

  बहरे – मुतदारिक

  © कुन्दन कुमार कर्ण


 2. 0 comments:

  Post a Comment