Rss Feed
 1. जिनगी एक टा खेल छी
  सुख दुख केर ई मेल छी

  कहियो जे सुलझि नै सकत
  तेहन ई अगम झेल छी

  संयमतासँ जे नै रहत
  तकरा लेल ई जेल छी

  रूकत नै निरन्तर चलत
  ई अविराम सन रेल छी

  होइत अछि जखन दुख तखन
  दैवक बुझि चलू ठेल छी

  बहरे-मुक्तजिब

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment