Rss Feed
 1. गजल

  Saturday, October 4, 2014

  अहाँ गोर हम कारी छी
  मुदा एक टा प्राणी छी

  सजत रूप नै हमरा बिनु
  अहाँ देह हम सारी छी

  रहब नै अलग कखनो जुनि
  अहाँ ठोर हम लाली छी

  चलत साँस नै एको छन
  अहाँ माँछ हम पानी छी

  कहू आर की यौ कुन्दन
  अहाँ फूल हम माली छी

  मात्राक्रम : 1221-2222

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment