Rss Feed
 1. खुशीक अनेक रंग सब पर बरसै
  हँसीक इजोर संग जिनगी चमकै

  अबीर गुलाल बीच फगुआ शोभै
  गुलाब समान देह गम-गम गमकै

  उमंग हियासँ नै घटै कहियो धरि
  बसन्त बहार अंगना घर टहलै

  मिलान जुलान केर पावनि थिक ई
  दरेग दयाक चाहमे सब बहकै

  विरान जकाँ रहब हमहुँ नै कुन्दन
  हमर जँ सिनेह लेल केओ तरसै

  मात्राक्रम : 121-121-2122-22

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment