Rss Feed
 1. बाल गजल

  Wednesday, May 10, 2017

  गामक बूढ हमर नानी
  छै ममतासँ भरल खानी

  पूजा पाठ करै नित दिन
  दुखिया लेल महादानी

  खिस्सा खूब सुनाबै ओ
  राजा कोन रहै रानी

  भोरे भोर उठा दै छै
  सुधरै जैसँ हमर बानी

  नम्हर छोट सभक आगू
  कहलक बनि क' रहू ज्ञानी

  2221-1222

  © कुन्दन कुमार कर्ण


 2. 0 comments:

  Post a Comment