Rss Feed
 1. Kundan Kumar Karna

  घर छोडि डरमे जी रहल छी
  एहन शहरमे जी रहल छी

  दिन राति छी काटैत एना
  जेना कहरमे जी रहल छी

  संसार अपनेमे मगन छै 
  भगवान भरमे जी रहल छी

  प्रकृतिसँ हारल अछि परिस्थिति
  कालक असरमे जी रहल छी

  मजबूर छी जिनगीसँ कुन्दन
  तँइ एसगरमे जी रहल छी

  मात्राक्रम : 221-222-122

  © कुन्दन कुमार कर्ण

 2. 0 comments:

  Post a Comment